Contactor LS

Liên hệ giá tốt

Dòng định mức: 6 – 9 – 12 – 18 – 22 – 32 – 40 – 50 – 65 – 75 – 85 – 100 – 130 – 150 – 185 – 225 – 265 – 330 – 400 – 500 – 630 – 800A

-Điện áp điều khiển: 110VAC, 220VAC, 380VAC