Đồng hồ đo đa chức năng selec (MFM383A)

Liên hệ giá tốt

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh,
KVAh, KVArh
– Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD
– Hàng thứ 4: 8 số (dành cho điện năng)
– Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A – 10.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3dây & 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA
– Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng)
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 10 KV
– Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
– Có password bảo vệ
Nguồn cấp: 85 – 270V AC