Thiết bị điều khiển ATS – Smartgen (HAT310)

Liên hệ giá tốt

Bộ điều khiển ATS dang nhỏ gọn gắn Dinrail
– Điều khiển ATS 2 vị trí (ON-ON)
– Điều chỉnh thời gian chuyển mạch bằng các biến trở
– Chức năng bảo vệ mất pha, thấp áp, quá áp..

CATALOGUE > HAT310_V1.0