(MCCB) Mitsubishi

Liên hệ giá tốt

MCCB (Molded Case Circuit Breaker)

-Số cực; 2P – 3P – 4P

-Dòng định mức: 3 – 4 – 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 175 – 200 – 225 – 250 – 300 – 350- 400 – 500 – 600 – 630 – 800 – 1000 – 1250 – 1600

Dòng cắt ngắn mạch: 5 – 7.5 – 10 – 25 – 36 – 50 – 85kA