YW1P-1EQM3Y

Liên hệ giá tốt

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

MÃ SẢN PHẨM YW1P-1EQM3Y
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC 220V AC- DC
MÀU SẮC VÀNG
DÒNG KHÔNG CÓ BIẾN THẾ,GẮN NGOÀI MẶT TỦ